ભાષા બદલો

શ્રેન ફાર્મા એ ગુજરાત, ભારત સ્થિત ઉત્પાદક, સપ્લાયર અને વિવિધ પ્રકારના ફાર્માસ્યુટિકલ ટેબ્લેટ્સના વેપારી છે જેનો વિવિધ પ્રકારના રોગોની સારવાર માટે વ્યાપકપણે ઉપયોગ થાય છે. આ દવાઓ કોમ્પેક્ટ ઘન સ્વરૂપોમાં ઉપલબ્ધ છે જે મૌખિક રીતે ખોરાક સાથે અથવા વગર ઉપયોગમાં લેવાય છે. આ દવાઓ વિવિધ વય જૂથો માટે યોગ્ય છે જેમાં કિશોરો, વયસ્કો અને વૃદ્ધ વ્યક્તિઓનો સમાવેશ થાય છે. આડઅસરો અટકાવવા માટે ડોકટરની નિયત પદ્ધતિ મુજબ આ દવાઓનું સેવન કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. અમારા દ્વારા પ્રાપ્ત વિવિધ પ્રકારના ફાર્માસ્યુટિકલ ટેબ્લેટ્સ છે જેમાં વorરિકોનાઝોલ, કેબરગોલિન, રેગોરાફેનિબ, પિરફિનેક્સ, આલ્ફાલોગ આલ્ફા કેટોએનાલોગ અને ઘણા વધુ શામેલ છે.
X


Back to top