ભાષા બદલો

અમે અહીં Sildenafil ટેબ્લેટ્સ ઓફર કરી રહ્યા છીએ જેનો ઉપયોગ ફૂલેલા ડિસફંક્શન (ઇડી) ની સારવાર માટે થાય છે. તેનો ઉપયોગ પલ્મોનરી ધમનીય હાયપરટેન્શન (પીએએચ) ની સારવાર માટે પણ થાય છે. Sildenafil રુધિરવાહિનીઓના સ્નાયુઓને આરામ કરે છે અને શરીરના ચોક્કસ વિસ્તારોમાં રક્ત પ્રવાહ વધે છે. નામ હેઠળ Sildenafil Viagra પુરુષો ફૂલેલા ડિસફંક્શન (નપુંસકતા) સારવાર માટે વપરાય છે. સિલ્ડેનાફિલનો બીજો બ્રાન્ડ રિવેટિઓ છે, જેનો ઉપયોગ પલ્મોનરી ધમનીય હાયપરટેન્શનની સારવાર માટે અને પુરુષો અને સ્ત્રીઓમાં કસરતની ક્ષમતામાં સુધારો કરવા માટે થાય છે. તે ફૂલેલા ડિસફંક્શન માટે હાલમાં ઉપલબ્ધ સૌથી અસરકારક મૌખિક ઉપચાર છે. દર્દીઓને સિલ્ડેનાફિલના ઉપયોગ અંગે સ્પષ્ટ સૂચનાઓ આપવી જોઈએ. Sildenafil ટેબ્લેટ્સ ખૂબ જ અસરકારક અને તબીબી ઉપયોગો માટે કરવામાં આવે છે. તેઓ વિવિધ બિમારીઓના સારવારમાં ઉપયોગ માટે યોગ્ય
છે.

X


Back to top